• Hos oss är det prisvärt, enkelt & tryggt att förverkliga drömmar!

Poolvärmepump & Elvärmare

Förläng poolsäsongen med varmare vatten tidigare och längre. (Eller för badkrukorna!)

Elda inte för kråkorna... De absolut största värmeförlusterna sker genom avdunstning uppåt, så pooltäckning är en förutsättning och steg ett för all poolvärme.

Solfolie - billigast! Kan ge upp till 4,5-6,6 °C så ger en mycket bra början! Värmer inte, men behåller solvärmen & luftvärmen från dagen. Viktig isolering för att hålla kvar värmen även från övrig uppvärmning. Stora rullas enkelt upp med Upprullare.

Solbubbla / Kupol - billig, kompakt. Kan ge upp till 3 °C om solen värmer bra. Värmer utan jobb. Passar små pooler. Större behöver 3-5 stycken vilket inte alltid blir värt mödan. Solmatta / Solfångarpanel - Ger upp till 4-6 °C. Dyrare men klarar lite större pooler, men är fortfarande beroende av ideala soliga dagar för att värma ordentligt.

Elvärmare - 3kW för en pool upp till ø460 (20 m3). Ger 27°C från slutet av maj tom augusti med bra pooltäckning. Oberoende av väder.

Poolvärmepump - Kostnadseffektivaste och vädersäkraste uppvärmningen - för den som inte litar på solen. Förr eller senare hamnar det flesta på den här lösningen. Ger mest bad per krona! - Vilken poolvärmepump ska jag välja? Skrolla ner till vår lilla Köpguide för poolvärmepump - 

Tips!

Pooltemperatur +27°C och över känns varmt, över +30°C grader åldras och slits linern onödigt hårt.

Uppvärmningsfasen tar mest tid och energi beroende på utetemperatur. När poolen väl är uppvärmd krävs mindre energi för att hålla temperaturen.

Köpguide Poolvärmepump

Det är många siffror när man jämför olika poolvärmepumpar med varandra, så vad ska man tänka på när det gäller att köpa poolvärmepump?
Hittar du en poolvärmepump som har fantastiska siffror så kontrollera gärna att du jämför rätt siffror under rätt förutsättningar. Ofta anges fina siffror som är baserade på väderförhållanden i varmare länder, medan vi här under svenska typiska förhållanden istället bör titta på +15°C lufttemp och +26°C pooltemperatur med luftfuktighet 70%.

Styrkan anges ofta i Watt för att beskriva den värmeeffekt som man får ut av poolvärmepumpen. Större pool med mer vattenvolym behöver starkare poolvärmepump med högre kW effekt. Men se upp att det även där gäller för svenska förhållanden; höga kW-siffror är bra, men rekommenderas ändå poolvärmepumpen till väldigt små vattenvolymer kan man undra om den inte värmer ordentligt.

COP-värdet anger hur många gånger mer effekt man får ut i värme jämfört med vad som förbrukas; dvs. för varje kW ström som förbrukas så får du ut 5 kW vid ett COP-värde på 5. Det är här som själva fördelen med poolvärmepump ligger jämfört med tex. elvärmare, som grovt räknat ger 1 kW och förbrukar 1kW. COP-värdet är beräknat vid en viss temperatur på luften, vattnet, samt en viss luftfuktighet. Mest relevant är att beräkna det på högsäsong med i snitt 15 grader i luften, och så vill man ha 26 grader i poolvattnet. Kallare vatten, kallare luft och även luftfuktighet kommer att påverka COP-värdet, tex tar det tid att värma upp sin pool i början på säsongen då nätterna ofta är kalla.

Max rekommenderad poolstorlek är egentligen det viktigaste värdet att titta på. Vad har du för poolstorlek/vattenvolym, och vilken poolvärmepump rekommenderas för denna vattenvolym. Se upp för specifikationer som har höga kW effekter men rekommenderas för begränsade vattenvolymer, det kan tyda på att man inte får ut så mycket värmeeffekt som specifikationen anger. Alla rekommendationer avser pool med tätt överdrag (solfolie och säkerhets-/vintertäcke). Utan täckning avdunstar värmen snabbt iväg och en flera gånger så kraftig och överdimensionerad poolvärmepump skulle behövas.

Vilken poolvärmepump ska jag välja?

Vilken poolvärmepump som passar beror på poolens vattenvolym. För rund pool upp till 350 i diameter är HeatDragon A300 idealisk, medan större ovala pooler kräver HeatDragon A500. Heatdragon A600 är optimerad för Laguna Storpool oval och den stora 550 runda poolen.

Poolvärmepump med inverter eller inte? - Storleken har betydelse

En inverter låter poolvärmepumpen gå ner i varvtal för att jobba mer effektivt, så istället för att ge full värme ger den mindre värme men till ännu lägre kostnad. Väljer man inverter behöver man därför ofta gå upp någon nivå i den värmeeffekt som poolvärmepumpen producerar. Inverterpumpar är bra mycket dyrare, så för att betala sig så behöver man komma upp på riktigt stora poolstorlekar. För ovanmarkspool är det svårt att räkna hem en inverter inom rimlig tid. Vi har tagit fram Riopool HeatDragon-serien utan inverter just för att vara det smartaste och mest ekonomiskt sunda att välja för våra Riopooler och även andra stålväggspooler och ovanmarkspooler.

Är det bättre att välja en större starkare poolvärmepump?

Våra poolvärmepumpar är optimerade för pooler upp till en viss poolvolym. Vid normalt bruk under hela sommaren juni till augusti räcker det mer än väl. Vill du däremot börja bada redan lite tidigare innan sommarsäsongen kommit igång ordentligt, så är dagarna och framförallt nätterna kallare - då passar poolvärmepumparna i HeatDragon C-serien bättre med sin kapacitet att jobba ner till 0-graders utetemperatur. Det behövs normalt inte under högsäsong, men under vår och när hösten nalkas blir det kallt på nätterna, vilket man inte alltid tänker på då solen värmer så fint på dagarna. Så välj först och främst rätt poolvärmepump som fungerar som bäst när du badar som mest. Vill du sedan ha extra uppvärmningskapacitet så märker man det främst i att det går något snabbare att värma upp poolen på våren.

Hur lång tid tar det att värma upp sin pool?

Hur lång tid det tar att värma upp sin pool beror alltid på dygnsmedeltemperaturen. Vid kallare väderlek tar det längre tid. Börjar du tidigt kan det ta någon vecka eller två. Börjar du när det är varmt så går det snabbare. Att värma upp poolen snabbt är inte poolvärmepumpens huvudfunktion, utan den jobbar så effektivt som möjligt när den behövs som mest - under badsäsongen. Så när den väl har kommit upp i värme så är den också som effektivast.

Behöver jag en By-pass?

Vi rekommenderar som regel en by-pass för att få ut maximalt med värme ur sin poolvärmepump. Med Bypass justeras flödet genom poolvärmaren och man kan dra ner flödet för att få optimal verkningsgrad. Har du tur och har ett väldigt optimerat reningsverk med lågt flöde så kan du ofta komma undan utan by-pass. Se efter i poolvärmepumpens manual vilket flöde som är optimalt. Tycker du att du inte får ut tillräckligt mycket värme så behöver du troligtvis en by-pass för att minska flödet igenom poolvärmaren. Vid för högt vattenflöde isar förångaren igen och värmepumpen går in i avfrostningsläge upprepade gånger. Det sker ofta på våren och beor på för stort flöde genom poolvärmepumpen. Vid för lågt flödet slår flödesvakten till för att värmepumpen inte ska överhettas och värmepumpen slår av.

Poolvärmepump placering

Poolvärmeupmpen vill stå luftigt då den jobbar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme och god luftcirkulation runtom sig för att fungera optimalt. Effekten kan reduceras om poolvärmepumpen står för nära vägg, staket, buskage eller annat som begränsar luftflödet. Poolvärmepumpen får inte byggas in på något sätt. Generellt vill poolvärmepumpen ha 3 m fritt framför, 50 cm på baksidan och 70 cm på sidorna för att fungera bra. Här skiljer sig poolvärmepumpen ifrån luft/luftvärmepumpar för hus som inte har samma krav på stort luftflöde. Poolvärmepumpen låter när den jobbar vilket blir som mest vid uppstart och även när temperaturen går ner på kvällen. Dagtid när man badar som mest är poolvärmepumpen i regel knäpptyst och avstängd. Skulle man störa sig så kan man välja att ställa bort poolvärmepumpen en bit. Inverter kan även vara ett alternativ då de har ett tystare läge på lägre effekt att ta till. 

Poolvärmepump underhåll

Generellt: Kontrollera att luftflödet är fritt runt värmepumpen och håll undan ogräs och växter som kan begränsa luftflödet och ge försämrad effekt. Kontrollera att förångaren, som är den veckade plåten på baksidan är ren och fri från smuts, pollen och växtdelar. Om den är igensatt så försämras effekten kraftigt. Rengör förångaren med mjuk borste och/ eller vattenstråle (ej högtryck). Om det bildats påväxt på förångaren så kan den tvättas rent med utspädd Algdräpare (1:5) som sprayas på och får verka 30 minuter och därefter spolas rent noggrant med rikligt med vatten. Använd milt rengöringsmedel för hushåll vid behov.

Hur gör jag för att vintestänga poolvärmepump?

I god tid inför vintersäsongen stänger du av värmepumpen och tömmer ur den på vatten.

Felsökning - Hur gör jag vid problem eller fel på min poolvärmepump?

Kontrollera alltid först om en säkring löst ut och att det är ström fram till poolvärmepumpen. Lyser kontrollpanelen? Är cirkulationen i gång eller har värmepumpen slagit av pga för lågt flöde? Behöver förångaren ("insugsgallret") rengöras? Är temperaturen korrekt inställt mot önskad temperatur? Står det felmeddelande i displayen? Kontrollera mot instruktionen för just din värmepump. Vatten bildas under poolvärmepumpen. Det är helt normalt och kan vara i väldigt rikliga mängder och kan misstas för läckage. Om ni ändå är osäker kan ni stänga av den och se om det är torrt dagen efter. Lägg ett ärende på www.riopool.se/garanti så hjälper vi till.

Solfolie

Solfolien är en lätt och praktiskt pooltäckning för poolen under sommaren. Soltäcket består av bubbelplast med ett lager av bubblor som fångar solens värme. Bubbelplasten placeras med bubblorna nedåt så att solfolien ligger och flyter på vattenytan och bildar ett isolerande lager med luft som låter solens strålar passera men håller kvar värmen i vattnet. Tjockare solfolie och ju större yta som täcks desto effektivare blir effekten. Soltäcken hindrar även avdunstning som är den största orsaken till värmeförluster i poolvattnet. Speciellt under nätter gör pooltäcket en stor nytta.

Solfolie fungerar när det är varmt och soligt. Ingen värme tillförs tex. regniga dagar. För att inte slitas i onödan ska soltäcken förvaras i skugga när det inte används. Solfolien är ett sommartäcke och får inte användas vintertid. Efter vinterstängning används istället ändamålsenligt starkare Vintertäcke eller kombinerat Säkerhets-/Vintertäcke som läggs på poolen som pooltäcke. Pooltäcken ska aldrig vara på när kemi tillsätts och ingen får bada i poolen när poolen har pooltäcke på.

Solenergi kan inte ersätta elvärmare och poolvärmepump men kan hjälpa till att minska elförbrukning och bidra till en miljövänlig pooluppvärmning för din pool.

Solfångare & Solfångarmatta

För mindre privata pooler kan solfångarmatta vara den bästa uppvärmningen. Solfångare består av långa ledningar som slingrar sig fram och tillbaka och är fästa på en gummimatta. Vattnet pumpas igenom ledningarna som värms upp av solen utan glas eller isolering. Uppvärmningen sker långsamt på samma sätt som för en soluppvärmd soldusch. Det uppvärmda vattnet leds sedan tillbaka till poolen.

Olika storlekar på solfångare ger olika resultat. Uppvärmning med solfångarmatta kan ofta ge upp till 10° Celsius tempereturökning i poolvattnet. För att vara effektivt bör solfångarmattans storlek vara mellan 30% - 60% av poolens storlek. Därför är solfångare ett bättre alternativ för mindre pooler. Riopool rekommenderar 50% av poolens ytarea, samt placering i söderläge. Solfångaren kan placeras i trädgården eller på ett tak för att få ut så mycket som möjligt av solen strålar. 

Solfångare kan inte ersätta en poolvärmare helt, men solmattan kan bli ett komplement för att minska uppvärmningskosntader. Solfångare är tåliga och slitstarka för att tåla väder och vind. De är också smidiga och bärbara så att de kan kopplas bort och förvaras när de inte används. Enkla solfångarmattor med lågt underhållsbehov kan bli väldigt kostnadseffektiva.

Solbubbla

Solbubblan är en flexibel och mer portabel uppvärmning för en liten pool. Solkupolen låter vattnet passera i en upprullad slangspiral under en plastkupol. Kupolen ger en slags växthus-effekt där solens strålar passerar in men värmen hålls kvar innuti bubblan. Vattnet värms upp och går sedan tillbaka in i poolen. Kupolen är tillverkad i s.k. "okrossbar plast" som är resistent mot solens UV-ljus, klor och salt. Kupolens form ger en vid vinkel så att den kan fånga solens strålar hela dagen och även när det inte är så soligt. Den rollade slangens stora yta gör att den absorberar mycket av solens strålar. Solbubblor finns i olika storlekar och former, men generellt behövs ca en solbubbla per 15m3 vatten. Möjligheten att koppla bort och flytta solbubblan gör den väldigt behändig och även miljövänlig som uppvärmningsmetod.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen