• Hos oss är det prisvärt, enkelt & tryggt att förverkliga drömmar!

Poolvård

Bästsäljare

Friskare vatten & ett längre poolliv med rätt verktyg

Håll poolen ren och snygg för att minska slitage och maximera livslängden

 

Använd Riopools Poolvårdspaket för att hålla din pool ren och snygg och minska slitage. Rensa regelbundet filtren i bräddavlopp och pump. Använd Net Skim filterpåsar för att skona pump och sandfilter genom att stoppa smuts redan i bräddavloppet. 
Avlägsna skräp och smuts innan det får fäste och blir svårare att ta bort. Större skräp och löv på botten eller ytan tas bort med Lövhåv. Alger och smuts som sitter kvar trots chockklorering tas bort med Väggborste. Rengör linern vid vattenlinjen med Poolscrubber och Rengöringssvamp Pool Gom några gånger per säsong.
Små hål i linern kan lappas med Reparationssats eller snyggare med Självhäftande dekorativa laglappar - perfekta att ha som dykträningshjälp när man går på upptäcktsfärd under vattnet.

Använd Solfolie som skyddar mot insekter, damm, löv mm och håller kvar värme. Smutskydda även med Säkerhets-/Vintertäcke  för poolsäkerhet, vinterskydd och viss värme.

Lämna sand och gräs utanför poolen med Riopool Fotbad.

Kolla badtempen med Pooltermometern.

 


Klorering varannan dag
Tillsätt Riopools Snabbklor varannan dag ca 2-3 msk / 10 m³.  Mer vid intensivt badande. Dosera i bräddavloppet eller sprid tunt direkt i poolen. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning. Håll reningsverket igång för att cirkulera vattnet och blanda ut kloret.

Varje vecka – vattenprov & dammsugning
Kontrollera pH-värde och klorhalt med Teststrips.

 

Justera först pH-värdet vid behov med Sänk pH eller Höj pH. Först därefter justeras klorhalten. Andra värden testas några gånger per säsong eller efter att poolvattnet har bytts ut.


Bottendammsug varje vecka med Bottensughuvud, Bottensugslang och Teleskopstång. Förvara slang och poolstång snyggt och praktiskt på Upphängningskrokar.
Eller sätt dig i solstolen och låt Poolstädare Kontiki eller Poolrobot SmartKleen gör jobbet åt dig.

 

 

 

Poolvård Rent & Snyggt!

 

Poolskötsel

Använd Riopools Poolvårdspaket för att hålla din pool ren och snygg och minska slitage. Rensa regelbundet filtren i bräddavlopp och pump. Använd Net Skim filterpåsar för att skona pump och sandfilter genom att stoppa smuts redan i bräddavloppet. Avlägsna smuts innan det får fäste och blir svårare att ta bort. Ta bort större skräp och löv på botten eller ytan med Lövhåv. Ta bort alger och smuts som sitter kvar trots chockklorering med Väggborste. Rengör linern vid vattenlinjen med Poolscrubber och 
Rengöringssvamp Pool Gom några gånger per säsong. Lågt pH kan få linern att expandera och bilda veck, och likaså vattentemperatur över 30°C. Konstant högt klorvärde bleker linern i förtid, men tillfälliga chockkloreringar är inga problem. Kalkutfällningar och missfärgningar av järn och mineraler tas bort med surt rengöringsmedel.
Små hål i linern kan lappas med Reparationssats eller snyggare med Självhäftande dekorativa laglappar.

Använd Soltäcket som skyddar mot insekter, damm, löv mm och håller kvar värme. Sidan med bubblorna ska placeras nedåt mot vattenytan. Använd Säkerhets-/vintertäcke för poolsäkerhet, vinterskydd och viss värme.
Kontrollera att reningsverk, bräddavlopp, kopplingar och slangar är ordentligt anslutna till poolen. Kontrollera att skruvar, muttrar och brickor sitter bra och inte rostar. Håll vattennivån minst 15 cm från poolens överkant. Töm aldrig poolen helt. Låg vattennivå kan orsaka skada på poolen.
Dålig skötsel och underhåll kan leda till allvarliga hälsorisker, speciellt för barn och känsliga individer. Följ rekommendationerna nedan och tänk på att soligt väder, högre vattentemperatur och flitigt användande ökar kraven på vattenrening.

 

Första gången poolen vattenfylls

Analysera vattnets pH-värde och klorhalt med en Teststicka. Justera först pH till mellan 7,2 - 7,6 och först därefter klor till 1-3 ppm (dosera enligt anvisningen på förpackningarna). Om poolvattnet tas från vattendrag eller har stått länge utan underhåll behöver det chockkloreras för att motverka bakterier och alger.

Chockklorering

Ibland krävs en extra klorbehandling. Justera alltid pH-värdet först. Vid fel pH fungerar inte kloret som måste vara aktivt för att hindra bildning av bakterier och alger. Använd Snabbklor 150-200 gr (10-13 msk) / 10 m³. Dosera i bräddavlopp (max 1 dl), tunt utspritt i poolen eller utblandat med vatten i hink. Håll reningsverket igång för cirkulation och bättre utblandning. Klumpar kan orsaka blekning på linern. Håll poolen öppen och utan överdrag i minst 30 min. Låt verka över natten och kontrollmät på morgonen. Bada aldrig innan klornivån har stabiliserats till 1-3 ppm. Hantera kloret varsamt. Skydda ögon, hud och kläder.

Reningsverk (filter & pump)

Håll reningsverket igång så att vattenvolymen renas minst 3-4 gånger per dygn. Använd gärna en timer. Pumpen får inte gå utan vatten. Fyll på i silkorgen vid uppstart. 
 

Vattenvolym (m³)       =   Filtreringstid (h)
Reningskapacitet (m³/h)

 

Klorering varannan dag

Tillsätt Riopools Snabbklor varannan dag ca 2-3 msk / 10 m³.  Mer vid intensivt badande. Dosera i bräddavloppet eller sprid tunt direkt i poolen. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning. Håll reningsverket igång för att cirkulera vattnet och blanda ut kloret.

 

 

Varje vecka – vattenprov & dammsugning

1.       Kontrollera pH-värde och klorhalt med Teststicka (ingår i Poolvårdspaketet).
2.       Justera först pH-värdet vid behov med Sänk pH / Höj pH. Först därefter justeras klorhalten med Snabbklor. Andra värden testas några gånger per säsong eller efter att poolvattnet har bytts ut.
3.       Bottendammsug varje vecka med Bottensughuvud, Bottensugslang och Teleskopstång. (Förvara slang och poolstång snyggt och praktiskt på Upphängningskrokar.) Eller sätt dig i solstolen och låt Poolstädare Kontiki eller Poolrobot SmartKleen gör jobbet åt dig.
a.       Backspola alltid sandfiltret före dammsugning (se Backspolning nedan).
b.      Koppla en slangände till munstycket och sänk ner vertikalt poolen så att hela slangen vattenfylls. Koppla den andra slangänden till en SkimVac bottensugplatta och placera över silkorgen i bräddavloppet utan att luft kommer in i systemet.
c.       Vrid reningsverket till positionen FILTER (vrid alltid bara när reningsverket är avstängt) och rengör poolbotten. Rengör extra noga där smuts gärna samlas; vid veck och där vägg och botten möts.
d.      Efter dammsugningen; stäng av poolpumpen och ta bort slangen från bräddavloppet.

 

 

Var 7-14:e dag - backspola sandfiltret

Backspola filtret varje 1-2 veckor. Vid frekvent badande eller säsong för pollen (frömjöl) kan det behövas oftare. Om trycket i manometern stigit 0,3 BAR (ca 4PSI) från den rena nivån, måste filtret backspolas. Vattnet leds då baklänges genom filtret och spolar ut skräp i avloppet. Titta i siktglaset när vattnet blir rent.

1.       Stäng av pump, värmare samt ev. annan utrustning.
2.       Vrid handtaget till läget BACKWASH (backspolning)
3.       Starta pumpen och låt gå i ca två minuter
4.       Stäng av pumpen och vrid handtaget till läget RINSE.
5.       Starta pumpen och låt gå i ca 20 sekunder.
6.       Stäng av pumpen och vrid till läget FILTER.
7.       Starta pump, värmare samt ev. annan utrustning.

 

 

 

 

 

Lägen på centralventilen:

OBS! Stäng alltid av pump och annan utrustning innan handtaget vrids till annat läge.

FILTER:Filtrering (normalläge)
BACKWASH:Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp
RINSE:Renspolning av ventil efter backspolning
WASTE:Avlopp, förbi filter direkt till avlopp
CLOSED:Stängd
RECIRCULATE:Enbart vattencirkulation, förbi filtret
WINTER:Läge för vinterstängning, ställ ventilen mellan två lägen

 

 

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen