• Hos oss är det prisvärt, enkelt & tryggt att förverkliga drömmar!

Vinterstängning

Håll reningsverket igång och klorera vattnet ända tills pooltemperaturen sjunker under +10°C för att undvika tillväxt av alger mm. Värmeverk och annat kan stängas av tidigare.

  1. Vinterstäda poolen noga, bottensug och tvätta rent vattenlinjen med poolscrubber och rengöringssvamp.
  2. Testa vattnet och justera pH vid behov (ideal 7,2-7,6), därefter klor vid behov (1-3 ppm). Chockklorera om vattnet är grönt och grumligt. Om klor tillsätts i bräddavloppet (max 1 dl) måste cirkulationen gå kontinuerligt i minst 12 timmar innan den stängs av. När vattnet är rent och klart med klorhalt max 3 ppm kan poolen vinterstängas. Tillsätt gärna Algdräpare som hindrar algbildning och oönskade överraskningar vid våröppningen.
  3. Backspola sandfilter minst två minuter för att försäkra dig om att sanden är riktigt ren. Smuts som ligger kvar bildar en hård kaka som kan bli väldigt svår att avlägsna.
  4. Sänk vattennivån i poolen till 10-15 cm under bräddavloppet och plugga igen inloppet med Vinterplugg. (Skruva av lilla gallret på inloppets insida och plugga hålet.)
  5. Koppla bort slangarna. Ta bort flottör och korg från bräddavloppet, men låt resten sitta kvar.
  6. Täck poolen med Säkerhetstäcke / vintertäcke som vilar på vattenytan för bärkraft mot snö och is.
  7. Bryt strömmen och koppla bort säkringar så att inget kan startas av misstag.
  8. Koppla bort reningsverket från poolen. Ställ reningsverkets centralventil i läge vinter eller om det läget inte finns så ställs handtaget mellan två fasta lägen. Skruva ur siktglas och manometer som förvaras frostfritt. Skruva bort dräneringspluggen i nederkant av filtertanken så att vattnet rinner ut. Rengör, torka och förvara torrt och frostfritt. Pumpmotor och annan känslig elutrustning förvaras torrt inomhus.
  9. Tillbehör: Töm samtliga apparater utomhus på vatten genom att skruva ur dräneringspluggar. Montera ner tillbehör (stege, larm, lampor, mm…), spola av med mjukt vatten och förvara väl skyddade. Värmare och annan utrustning i rostfritt stål bör alltid tömmas även om de är monterade i frostfritt utrymme för att undvika korrosionsskador. Samla ihop demonterade delar och förvara på ett gemensamt ställe så att allt finns samlat för vårstarten.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen